Bereik meer met een goede personeelsplanning

0
1153
personeelsplanning

Personeel is tegenwoordig schaars. Allereerst betekent dat je met minder mensen vaak meer werk moet doen. Maar ook dat je een grotere uitdaging hebt om je personeel tevreden te houden. Er zijn veel vacatures dus de verleiding om over te stappen is groot. In deze tijd is een goede personeelsplanning dus essentieel om het aanbod van het werk goed te managen. Er zijn meerdere manieren om er een goede personeelsplanning op na te houden. De meest voorkomende is een cyclus waarbij je vier stappen doorloopt. Het komt erop neer dat je verder vooruit kijkt om het werkaanbod in beeld te brengen en dat goed managed. We vertellen er meer over in dit blog.

De vier stappen beschreven

De eerste stap in de werkwijze die we hierboven beschreven is de zogenaamde forecasting. Een belangrijke stap om meer vooruit te kijken in het werkaanbod dat op je af komt. Als je deze stap goed doet dan betekent dat automatisch dat er een inzicht is die ervoor gaat zorgen dat je met betrekking tot de uitvoering van dit werk minder achter de feiten gaat aanlopen. Het vervolg van deze stap is dat je naar de capaciteit binnen je bedrijf gaat kijken. Wie heb je om het werk uit te voeren en wat kunnen ze precies? Daarmee ontstaat er ook een beeld hoe lang het gaat duren voordat je het aangeboden werk verwerkt hebt. De derde stap is bekijken wie er wanneer is en dit is ook de stap dat je werk concreter kunt gaan inplannen. De laatste stap is vervolgens het maken van het zogenaamde werkrooster. Deze heeft als doel om voor alle medewerkers inzichtelijk te maken wie wanneer werkt, maar ook welk werk je gaat uitvoeren. En op die manier is de cyclus rond en kan je voor een volgende periode beginnen met deze cyclus.

De voordelen van een goede personeelsplanning

Deze voordelen zijn uiteraard voornamelijk open deuren. Belangrijkste is dat je efficiënter je werk gaat doen. Je bent met een goede personeelsplanning in staat de pieken uit het werkaanbod te halen. Voor je bedrijf is dit beter, maar belangrijker je bent veel beter in staat om de verwachting richting je klant te managen. Doordat je pieker er meer uit zijn zullen medewerkers minder werkdruk gaan ervaren. Dit komt je medewerkerstevredenheid te goede. Een ander aspect die je medewerkerstevredenheid ten goede komt is het feit dat je beter in staat bent medewerkers in te delen op hetgeen ze goed in zijn.